donderdag 7 mei 2015

overlijdensrisicoverzekering

overlijdensrisicoverzekeringonder een overlijdensrisicoverzekering verstaan we een verzekering waaronder alleen een uitkering plaatsvindt bij overlijden van de verzekerde.

overlijdensrisicoverzekering


De verzekering heeft geen afkoopwaarde. Het vrijkomende bedrag wordt dan vaak aangewend om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

Bij het afsluiten van een hypotheek is deze overlijdensrisicoverzekering vaak een harde voorwaarde om deze te verkrijgen.
Gebruikte begrippen in overlijdensrisicoverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afkoopwaarde
  ... Onder de afkoopwaarde verstaan we het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige be ëindiging van een levensverzekering de afkoopwaarde is afhankelijk van...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer

Begrippen waar overlijdensrisicoverzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenspaarplan
  ... een aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
lijfrente
  ... een lijfrente is een periodieke uitkering die iemand vanaf een bepaald moment tot aan zijn overlijden ontvangt op grond van...Lees meer
lineaire hypotheek
  ... bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt...Lees meer
cedent
  ... een cedent is degene die een bepaald recht heeft en dat recht overdraagt aan een andere partij...Lees meer
cessie
  ... onder een cessie tot zekerheid verstaan we een vorm van cessie waarbij een vordering op een derde de...Lees meer
effecthypotheek
  ... een effecthypotheek is een vrij complexe nieuwe hypotheekvorm bestaat meestal uit 3 of 4 onderdelen de hypothecaire lening een beleggingskapitaal...Lees meer