maandag 11 mei 2015

currency adjustment change

currency adjustment changeOnder een currency adjustment charge verstaan wel een door de overheid ingestelde toeslag op de wisselkoers.

Door een dergelijke koerstoeslag wordt de effectieve wisselkoers verhoogd.

Daarnaast kan de uitdrukking ook betrekking hebben op wisselkoersbedingen in vrachtbrieven en andere overeenkomsten.

Wordt ook wel afgekort aangeduid als CAC of GAF
Gebruikte begrippen in currency adjustment change


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effectieve wisselkoers
  ... de effectieve wisselkoers is een valutakoers die wordt vastgesteld door de verandering in de valutakoersen van handelspartners te wegen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer