dinsdag 12 mei 2015

delivery price

delivery priceDe delivery price is de prijs die uiteindelijk na aftrek van kosten betaald wordt voor de goederen bij de fysieke levering.

Deze delivery price wordt door het clearinghouse bepaald.
Gebruikte begrippen in delivery price


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

clearinghouse
  ... een clearing house is een centrale instelling onderdeel van een beurs die door tussenkomst de wederzijdse verrekening van vorderingen...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer