woensdag 6 mei 2015

ceel

ceelOnder een ceel verstaan we een document waarin een veem verklaart dat zij zaken ter bewaring hebben ontvangen.

Denk bij die zaken aan een bepaalde hoeveelheid zaken van een bepaalde soort, bijvoorbeeld 10.000 kg graan of een bepaalde omschreven zaak of een bepaalde aangeduide partij zaken.

Het veem verplicht zich tegenover de rechtmatige houder van de ceel om de goederen ook weer uit te leveren.

Overdracht ceel

Een ceel is in principe op een derde partij overdraagbaar. Als de in de ceel beschreven zaken nauwkeurig te identificeren zijn is de ceel te beschouwen als een zakenrechtelijk papier. Overdragen kan aan toonder door het over te geven of door een endossement als het om een ceel "aan order" gaat.

Vertalingen van ceel

Engels: Warehouse warrant

Gebruikte begrippen in ceel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

endossement
  ... onder een endossement verstaan we een door de houder opgestelde en ondertekende verklaring van overdracht...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
veem
  ... een veem is een onderneming die zich bezighoudt met het bewaren van goederen en daarnaast eventueel zaken als het uitklaren...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar ceel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

zakenrechtelijkpapier
  ... een zakenrechtelijk papier is een waardepapier waarin het eigendomsrecht van een zaak is vastgelegd...Lees meer
veem
  ... een veem is een onderneming die zich bezighoudt met het bewaren van goederen en daarnaast eventueel zaken als het uitklaren...Lees meer