vrijdag 22 mei 2015

Zakenrechtelijk papier

Zakenrechtelijk papier


Een zakenrechtelijk papier is een waardepapier waarin het eigendomsrecht van een zaak is vastgelegd.

Voorbeelden van een zakenrechtelijk papier zijn een ceel en een connossement.
Gebruikte begrippen in zakenrechtelijk papier


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

ceel
  ... onder een ceel verstaan we een document waarin een veem verklaart dat zij zaken ter bewaring hebben ontvangen...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer