dinsdag 5 mei 2015

Rechtshandeling

RechtshandelingEen Rechtshandeling is elke handeling die een persoon verricht met de bedoeld  om het door hem daarmede beoogde rechtsgevolg in gang te zetten
Gebruikte begrippen in rechtshandeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


Begrippen waar rechtshandeling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

juridische fusie
  ... een juridische fusie is een rechtshandeling waarbij vennootschap a het vermogen van vennootschap b verkrijgt of waarbij een nieuwe...Lees meer
openbaar aanbod
  ... een openbaar aanbod is een eenzijdige rechtshandeling waarbij een aanbod niet tot één of meer bepaalde personen wordt gedaan...Lees meer
onmiddellijke vertegenwoordiging
  ... onder het begrip onmiddellijke vertegenwoordiging verstaan we het verrichten van een rechtshandeling in naam van een ander die de vertegenwoordigde wordt...Lees meer
middellijke vertegenwoordiging
  ... onder het begrip middellijke vertegenwoordiging verstaan we het verrichten in eigen naam door een tussenpersoon van een rechtshandeling voor...Lees meer
vernietigbaarheid
  ... bij vernietigbaarheid is er een mogelijkheid een rechtshandeling juridisch aan te tasten zolang dit aantasten niet daadwerkelijk is geschied blijft...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
verenigingenregister
  ... het verenigingenregister is een openbaar register dat bij elke kamer van koophandel en fabrieken kvk wordt aangehouden...Lees meer