vrijdag 22 mei 2015

Ontbindende voorwaarde

Ontbindende voorwaardeEen Ontbindende voorwaarde is een clausule in een overeenkomst (contract) op basis waarvan deze kan worden beëindigd.

Wie gebruik wil maken van een ontbindende voorwaarde, moet dit zelf kenbaar maken aan de contractpartij.

Bij de koop van een huis is het gebruikelijk om in het koopcontract een ontbindende voorwaarde op te nemen voor het verkrijgen van een passende financiering, en (indien van toepassing) voor een huisvestingsgunning of Nationale Hypotheek Garantie.
Gebruikte begrippen in ontbindende voorwaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
nationale hypotheek garantie
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer

Begrippen waar ontbindende voorwaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
voorlopig koopcontract
  ... het voorlopig koopcontract is de overeenkomst die de koper en de verkoper van een woning ondertekenen de term voorlopig...Lees meer