vrijdag 15 mei 2015

Notarisverklaring

NotarisverklaringDe Notarisverklaring is de verklaring die de notaris afgeeft na het passeren van een hypotheekakte.

Hij verklaart hierin dat de hypotheekakte is gepasseerd, bepaalde controles met betrekking tot de hypotheekvestiging zijn uitgevoerd, de hypotheek nog dezelfde dag wordt ingeschreven in het hypotheekregister of daarheen per post wordt verstuurd.


Gebruikte begrippen in notarisverklaring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
hypotheekregister
  ... onder het hypotheekregister verstaan we de openbare registers die de zogeheten hypothecaire boekhouding vormen...Lees meer
hypotheekvestiging
  ... Onder een hypotheekvestiging verstaan we de inschrijving in het hypotheekregistervan de akte waarmede het recht ...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariĆ«le aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer