dinsdag 12 mei 2015

Handelingsonbevoegdheid

HandelingsonbevoegdheidOnder Handelingsonbevoegdheid verstaan we het feit dat het in incidentele gevallen volgens de wet niet mogelijk is om bepaalde rechtshandelingen te verrichten.

Voorbeeld: een openbaar ambtenaar kan geen zaak kopen dat ten overstaan van hem wordt verkocht.


Gebruikte begrippen in handelingsonbevoegdheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer