woensdag 6 mei 2015

Erfpacht

ErfpachtErfpacht vinden we in bepaalde gemeenten. Sommige huizen staan dan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is.

Hiervoor betaalt de eigenaar van het huis dat op deze grond gebouwd is jaarlijks een bepaald bedrag, de zogenaamde erfpacht canon.

Hij krijgt dan een beperkt zakelijk recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed

Het erfpachtrecht kan eeuwigdurend zijn of voor een bepaalde periode worden verleend.
Gebruikte begrippen in erfpacht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
zakelijk recht
  ... onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom...Lees meer

Begrippen waar erfpacht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

eigenwoning
  ... Met nieuwe belastingstelsel verstaat onder de eigen woning de woning waarvan u de eigenaar bent en die u...Lees meer
erfpachtscanon
  ... het is mogelijk dat u een woning koopt zonder dat u eigenaar wordt van de grond in dat geval krijgt...Lees meer
opstalrecht
  ... het opstalrecht is het zakelijk recht om de eigendom te bezitten van de op de grond van een ander staande...Lees meer