maandag 11 mei 2015

curator

curatorOnder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als:

1. de wettelijke vertegenwoordiging van een curandus;
2. het beheer van een onbeheerde nalatenschap;
3. het beheer van de boedel van een in faillissement verkerende (rechts)persoon onder toezicht van een rechtercommissaris.
Gebruikte begrippen in curator


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

boedel
  ... onder het begrip boedel of het engels "estate" verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden...Lees meer
curandus
  ... onder een curandus verstaan we degene die onder curatele is gesteld...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
nalatenschap
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer

Begrippen waar curator in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

boedelschuld
  ... met het begrip boedelschuld verstaan we de schulden die zijn aangegaan door de curator of die zijn ontstaan door of...Lees meer
curatele
  ... met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie waarbij ook een meerderjarige niet langer meer...Lees meer
prepackaged deal
  ... de term pre packaged deal slaat op een constructie die bij dreigende faillissementen wordt toegepast hierbij wordt door...Lees meer
rechtercommissaris
  ... de rechtercommissaris is een rechter bij een arrondissementsrechtbank die belast is met...Lees meer
verificatievergadering
  ... de verificatievergadering is een vergadering van crediteuren en hun debiteur met zijn curator onder leiding van een rechtercommissaris waarin over...Lees meer