maandag 4 mei 2015

Bodemrecht

BodemrechtRecht van de fiscus, verhuurder of verpachter om beslag te leggen op roerende goederen die zich als inventaris op de bodem van de belastingschuldige c.q. achterstallige huurder of pachter bevinden.

Dit heeft voor wat de fiscus betreft o.m. betrekking op:

– directe belastingen;
– omzetbelasting;
– motorrijtuigenbelasting;
– successierechten.

Vertalingen van bodemrecht

Engels:   right of attachment of goods and chattels found on the premises

Gebruikte begrippen in bodemrecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar bodemrecht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

algemeenvoorrecht
  ... een zogenaamd algemeen voorrecht wordt in de wet aan bepaalde crediteuren toegekend gezien de aard van hun vorderingen om...Lees meer