maandag 4 mei 2015

Blooteigenaar

BlooteigenaarDe bloot-eigenaar is de eigenaar van een zaak waarvan een derde persoon of instelling het volle genot heeft middels een zakelijk recht.

Een voorbeeld van een bloot-eigenaar is de eigenaar van een obligatie waarvan de opbrengst van de coupons aan een ander die wel het recht van vruchtgebruik heeft toekomt.

Vertalingen van bloot eigenaar

Engels: owner of the bare property rights   

Gebruikte begrippen in bloot eigenaar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
vruchtgebruik
  ... het vruchtgebruik is het zakelijk genotsrecht dat iemand die de vruchtgebruiker wordt genoemd heeft om van het roerend of onroerend...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer