dinsdag 12 mei 2015

betalingsuitstel

betalingsuitstelBetalingsuitstel is een ander woord voor surséance van betaling of uitstel van betaling.

Dat is de situatie waarin een persoon of bedrijf eigenlijk al failliet is, maar nog niet officieel failliet is verklaard.Gebruikte begrippen in betalingsuitstel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer