zondag 10 mei 2015

Bestanddeel

BestanddeelOnder een bestanddeel verstaan we volgens de juridische terminologie een stoffelijk voorwerp dat volgens de gangbare opvattingen een onderdeel van een zaak vormt.

Denk daarbij aan de dakpannen van een huis, de motor van een auto en dergelijke.

Vertalingen van bestanddeel

Engels:  element  

Gebruikte begrippen in bestanddeel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar bestanddeel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

capital gain
  ... onder de capital gain verstaan we de toename van een vermogen zoals dat blijkt aanwezig te zijn op het...Lees meer