dinsdag 12 mei 2015

Dekkingsgraad

DekkingsgraadDe dekkingsgraad is het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te kunnen voldoen.

Het is een percentage berekend uit het belegd vermogen gedeeld door de verplichtingen.

Een dekking van 100% geeft dus een volledig gedekt pensioenfonds.
Gebruikte begrippen in dekkingsgraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar dekkingsgraad in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

replicating portfolio
  ... een replicating portfolio is een fictieve portefeuille die pensioenfondsen samenstellen en waarmee een dekkingsgraad van 100% gehaald kan worden...Lees meer
perfect match
  ... een perfect match is een fictieve portefeuille die pensioenfondsen samenstellen en waarmee een dekkingsgraad van 100% gehaald kan worden...Lees meer