vrijdag 15 mei 2015

Gewezen deelnemer

Gewezen deelnemerDe term gewezen deelnemer is afkomstig uit de wereld van de pensioenen.

Een gewezen deelnemer is iemand voor wie niet langer in een pensioenfonds wordt bijgedragen.

Vaak is dit wegens (zelf genomen) ontslag. Gewezen deelnemers worden ook wel slapers genoemd.

Een gewezen deelnemer krijgt en houdt een premievrije aanspraak op een ouderdomspensioen.
Gebruikte begrippen in gewezen deelnemer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer

Begrippen waar gewezen deelnemer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

slaper
  ... de term gewezen deelnemer is afkomstig uit de wereld van de pensioenen een gewezen deelnemer is iemand voor wie...Lees meer