zondag 10 mei 2015

Beschikbare--premiesysteem

Beschikbare-premiesysteemOnder het beschikbare-premiesysteem verstaan we een pensioensysteem waarbij de werkgever geen pensioenaanspraak, maar een premie toezegt.

De premie wordt voor de verzekerde belegd.

Gebruikte begrippen in beschikbare premie systeem


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer