zondag 10 mei 2015

Beschikbare premieregeling

Beschikbare premieregelingWe spreken van een beschikbare premieregeling als de hoogte van een pensioen afhangt van de premie die door werknemers en werkgevers is opgebracht, en van het behaalde rendement daarvan.

Gebruikte begrippen in beschikbare premie regeling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer