dinsdag 5 mei 2015

Bedrijfspensioenfonds

Bedrijfspensioenfonds


Een bedrijfspensioenfonds is een pensioenfonds voor een gehele bedrijfstak.

Deelname in een bedrijfspensioenregeling is verplicht tenzij door de werkgever dispensatie is verkregen op grond van een ten minste gelijkwaardige eigen pensioenregeling.

Gebruikte begrippen in bedrijfspensioenfonds


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

dispensatie
  ... de term dispensatie komt uit de pensioenwereld en is een ander woord voor vrijstelling van deelneming...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer

Begrippen waar bedrijfspensioenfonds in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bestuur van een pensioenfonds
  ... het bestuur van een pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers bij een bedrijfspensioenfonds worden deze...Lees meer
pensioen en spaarfondsen wet
  ... de pensioen en spaarfondsenwet reguleert de pensioenwereld hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd de aanspraken die een werknemer heeft...Lees meer