vrijdag 22 mei 2015

out-performance option

Out-performance option


De out-performance option is een exotische optie waarbij bij levering een keuze bestaat uit twee onderliggende waarden, waarbij in de praktijk natuurlijk gekozen zal worden voor de best renderende.
Gebruikte begrippen in outperformance option


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
performance
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer