zaterdag 16 mei 2015

covered writing

covered writingcovered writing is de Engelse term voor gedekt schrijven die we echter in de Nederlandse optiehandel heel veel tegenkomen.

Het schrijven van een opties terwijl we de onderliggende waarde in bezit hebben of bijvoorbeeld een optie in dezelfde optieklasse maar met een langere looptijd bezitten.

Covered writing is alleen mogelijk bij callopties.

Een putoptie is van nature nooit gedekt als we deze schrijven en daarom moet daarvoor ook een bedrag aan margin gedeponeerd worden...De enige vorm van dekking die bij een putoptie mogelijk is, is in combinatie met een andere putoptie, waardoor een vorm van een spread ontstaat.
Gebruikte begrippen in covered writing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiehandel
  ... het geheel van personen instituten en procedures wat samenhangt met de dagelijkse handel in opties zowel op de optiebeurs als...Lees meer
optieklasse
  ... alle optieseries of futures op een bepaalde onderliggende waarde vormen tezamen een optieklasse...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer