vrijdag 15 mei 2015

Erfrente

ErfrenteOnder erfrente verstaan we een kapitaalverzekering waarbij het kapitaal niet ineens, maar in jaarlijkse termijnen wordt uitgekeerd tot de einddatum van de verzekering, ongeacht of de verzekerde in leven is of niet.
Gebruikte begrippen in erfrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

einddatum
  ... de einddatum is een term uit de obligatie en de optiehandel bij obligaties is de einddatum dag waarop de lening helemaal is...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer