dinsdag 12 mei 2015

winstmarge

winstmargeDe winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs van een product en de kostprijs van dat product, meestal wordt de winstmarge uitgedrukt in een percentage van de omzet.
Gebruikte begrippen in winstmarge


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer