woensdag 6 mei 2015

Vlottende activa

Vlottende activaDe Vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd.We hebben het dan over de activa die slechts kortstondig aan de onderneming door de onderneming gebruikt kunnen wordden.

De totale omvang van de vlottende activa kent, naast pieken en dalen, in het algemeen een permanente kern. Voorbeelden van vlottende activa zijn voorraden en de debiteuren.

Ook liquide middelen zoals de kas, bank en girosaldi worden onder de vlottende activa gerekend.

Vertalingen vlottende activa

Engels: Current assets