woensdag 13 mei 2015

vermogensinkomsten

VermogensinkomstenOnder de vermogensinkomsten verstaan we alle inkomsten die uit vermogen getrokken kunnen worden zoals dividend, rente, huur, erfpachtcanons en dergelijke.

Gebruikte begrippen in vermogensinkomsten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer