vrijdag 8 mei 2015

Tariefgroepen

TariefgroepenTariefgroepen vinden we in de wereld van de heffing van de loon- en inkomstenbelasting heeft de wetgever rekening gehouden met de verschillende soorten leefvormen in Nederland: gehuwd, alleenstaand, de zorg voor kinderen, één of twee werkende partners etc.

Een en ander is tot uitdrukking gebracht in een stelsel van tariefgroepindelingen ofwel belastingvrije sommen.

Het gaat dan om vrijgestelde bedragen waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Het systeem gaat regelmatig op de helling om ingeslopen onrechtvaardigheden de kop in te drukken en is op dit moment vervangen door een systeem van heffingen, dat ook alweer de langste tijd gehad schijnt te hebben.
Gebruikte begrippen in tariefgroepen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer