woensdag 6 mei 2015

sociale zekerheid

sociale zekerheidHet stelsel dat in Nederland iedereen een financieel bestaansminimum garandeert. Onderscheiden worden:

- sociale verzekeringen: betaald uit premies
- sociale voorzieningen: betaald uit belastingen

De sociale verzekeringen worden onderscheiden in:
- werknemersverzekeringen: gelden alleen voor mensen in loondienst
- volksverzekeringen: gelden voor alle ingezetenen
Gebruikte begrippen in sociale zekerheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

ingezetenen
  ... de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer
sociale voorzieningen
  ... de sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing maar uit de algemene middelen...Lees meer

Begrippen waar sociale zekerheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hollandse ziekte
  ... onder de zogenaamde hollandse ziekte verstaan we het te ver expanderen van de collectieve sector in de jaren '70...Lees meer
poldermodel
  ... het poldermodel is de benaming voor de volgens velen succesvolle nederlandse benadering van het sociaal economisch beleid...Lees meer
ILO
  ... de international labour organisation ofwel de ilo is geassocieerd met de verenigde naties en heeft tot doel om...Lees meer
international labour organisation
  ... de international labour organisation ofwel de ilo is geassocieerd met de verenigde naties en heeft tot doel om...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer
sociale uitkering
  ... een sociale uitkering is een uitkering in het kader van de sociale zekerheid ww uitkering wao uitkering etcetera...Lees meer
sociale voorzieningen
  ... de sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing maar uit de algemene middelen...Lees meer