dinsdag 5 mei 2015

Sinking fund principle

Sinking fund principleHet zogenaamde Sinking fund principle is een methode van afschrijving waarbij de jaarlijkse afschrijving rentedragend wordt belegd.

Aan het einde van de afschrijvingsperiode zijn de afschrijvingen vermeerderd met de toegerekende rente, gelijk aan de aanschafprijs verminderd met de residuwaarde van een investering.
Gebruikte begrippen in sinking fund principle


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fund
  ... een fund is hetzelfde als een beleggingsfonds de term fund komt in principe uit de angelsaksische landen maar is hier...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
residuwaarde
  ... de residuwaarde ofwel de restwaarde is de waarde die nog aan een productiemiddel of andere investering toegekend kan worden...Lees meer
sinking fund
  ... het zogenaamde "sinking fund" is de reserve die een onderneming aanlegt om ter zijner tijd een obligatielening af te...Lees meer