vrijdag 15 mei 2015

Recht van hypotheek

Recht van hypotheekU geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek.

Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.
Gebruikte begrippen in recht van hypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar recht van hypotheek in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
registergoed
  ... een registergoed is een goed waar voor de overdracht of de vestiging van zakelijke rechten een overschrijving of inschrijving...Lees meer
krediethypotheek
  ... onder een krediethypotheek verstaan we een hypotheek die tot zekerheid strekt van een bij de hypotheekakte als verschuldigd erkende maar...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
hypotheekvestiging
  ... Onder een hypotheekvestiging verstaan we de inschrijving in het hypotheekregistervan de akte waarmede het recht ...Lees meer
inschrijving in het hypotheek register
  ... onder inschrijving in het hypotheekregister verstaan we een handeling waarbij de opgemaakte notariële akte van hypotheekstelling wordt...Lees meer