dinsdag 5 mei 2015

Quorum

QuorumEen Quorum is een aantal leden van een vereniging, aantal aandeelhouders van een vennootschap etc., dat op een vergadering tenminste aanwezig moet zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Meestal is er een quorum met betrekking tot bepaalde in de statuten omschreven onderwerpen.
Gebruikte begrippen in quorum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer