woensdag 27 mei 2015

publikatie onder embargo

publikatie onder embargo


Onder een publikatie onder embargo verstaan we een publicatie die pas op een bepaald moment openbaar mag worden.

Bij een publicatie onder embargo hebben redacties van media etc dan wel alvast de tijd om hun commentaar gedegen voor te bereiden.

Een probleem hierbij is wel het zogenaamde uitlekken, dat met name in de politiek nogal populair is omdat het de eigen positie kan versterken in de openbare mening voordat bijvoorbeeld een debat gehouden wordt.
Gebruikte begrippen in publikatie onder embargo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

embargo
  ... onder een publicatie onder embargo verstaan we een verbod tot publicatie van een bericht tot een bepaald uur op een...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer