woensdag 27 mei 2015

publiekrechtelijke rechtspersoon

publiekrechtelijke rechtspersoon


Onder een publiekrechtelijke rechtspersoon verstaan we een rechtspersoon die aan het publiekrecht haar ontstaan en bestaan ontleent. Dus een organisatie door het publiekrecht wordt beheerst.

Publiekrechtelijk rechtspersoon zijn bijvoorbeeld de Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, de veenschappen en veenpolders.
Gebruikte begrippen in publiekrechtelijke rechtspersoon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
publiekrecht
  ... het privaatrecht betreft dat gedeelte van het recht dat de verhouding regelt tussen particulieren burgers bedrijven en organisaties...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer