dinsdag 5 mei 2015

Protest

ProtestOnder een Protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel, van het voor gezien tekenen van een nazichtpromesse dan wel de weigering van betaling van een wissel, promesse of cheque door degene die hiertoe verplicht is.

Protest moet – behoudens in het geval dat de clausule zonder kosten, zonder protest of dergelijke voorkomt – opgemaakt worden alvorens het regresrecht uitgeoefend kan worden.
Gebruikte begrippen in protest


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
nazichtpromesse
  ... een nazichtpromesse is een promesse die betaalbaar is op een aangegeven tijd nadat deze voor gezien is ondertekend door de...Lees meer
promesse
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer

Begrippen waar protest in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

met protest
  ... de aantekening met protest van de trekker op een wissel betekende dat bij niet acceptatie of niet betaling een...Lees meer
nazichtpromesse
  ... een nazichtpromesse is een promesse die betaalbaar is op een aangegeven tijd nadat deze voor gezien is ondertekend door de...Lees meer
noting
  ... met noting wordt een uit angelsaksische landen bekende procedure van inleidend protest bedoeld die gevolgd kan worden door een officieel...Lees meer
zonder kosten zonder protest
  ... de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de...Lees meer
authentiek protest
  ... Onder een authentieke protest verstaan we een door de houder van een orderbiljet ook wel promesse genaamd een wissel...Lees meer