woensdag 6 mei 2015

particuliere participatiemaatschappij

particuliere participatiemaatschappijParticuliere participatiemaatschappij wordt meestal afgekort aangeduid met PPM.

Het is een particuliere maatschappij die met risicodragend vermogen deelneemt in in Nederland gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen.

Indien aan de voorwaarden van de Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen wordt voldaan, kan van een eventueel op een participatie geleden verlies grotendeels door de overheid worden vergoed.
Gebruikte begrippen in particuliere participatiemaatschappij


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
participatie
  ... een belegger koopt een participatie in een beleggingsfonds wat te vergelijken valt met het kopen van een aandeel van een...Lees meer
participatiemaatschappij
  ... een participatiemaatschappij is een onderneming die speciaal is opgericht voor het verschaffen van risicodragend vermogen aan andere ondernemingen...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiĆ«le transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer