vrijdag 15 mei 2015

overheidsinvesteringen

OverheidsinvesteringenOnder de overheidsinvesteringen verstaan we de aanschaf van kapitaalgoederen door de overheid in de infrastructurele sfeer.

Denk hierbij aan wegen, bruggen,spoorwegen, gebouwen en rioleringen.
Gebruikte begrippen in overheidsinvesteringen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
wegen
  ... bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index...Lees meer

Begrippen waar overheidsinvesteringen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

overheidsbestedingen
  ... de overheidsbestedingen zijn de som van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen...Lees meer
overheidsuitgaven
  ... de overheidsuitgaven bestaan uit overheidsbestedingen overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen en overdrachtsuitgaven exclusief de overdrachtsuitgaven van de sociale...Lees meer