dinsdag 12 mei 2015

overdrachtsinkomen

OverdrachtsinkomenOnder een overdrachtsinkomen verstaan we een inkomen dat niet rechtstreeks met het produceren van goederen of diensten wordt verdiend zoals bijvoorbeeld een sociale uitkering.
Gebruikte begrippen in overdrachtsinkomen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer