zaterdag 16 mei 2015

Overall limiet

Overall limietEen Overall limiet is een vorm van een kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met de bank overeengekomen vormen maar dan wel tot aan de afgesproken limiet.

Denk daarbij aan kredietmogelijkheden als een rekeningcourant, het doen openen van een documentair krediet, het doen stellen van een inschrijvingsgarantie.

Een overall limiet, verleend aan een moedermaatschappij en haar dochterondernemingen, wordt ook wel aangeduid als parapluarrangement.
Gebruikte begrippen in overalllimiet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
inschrijvingsgarantie
  ... de inschrijvingsgarantie is de garantie die wordt afgegeven wanneer een onderneming of een instantie aan bepaalde bedrijven de mogelijkheid biedt...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
kredietlimiet
  ... de kredietlimiet ofwel kortweg limiet is het maximumbedrag aan krediet waarover een kredietnemer mag beschikken...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
moedermaatschappij
  ... een moedermaatschappij is een vorm van een holding maatschappij die naast het bepalen van het beleid waarnaar haar dochtermaatschappijen zich...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer