vrijdag 22 mei 2015

Outsourcing

Outsourcing


Onder outsourcing verstaan we het afstoten van activiteiten in een bedrijf die niet tot de kernactiviteiten behoren zoals schoonmaken, cantine en soms de automatisering.