vrijdag 22 mei 2015

output gap

output gap


Onder de outputgap verstaan we het verschil tussen de feitelijke productie van een land en de productiecapaciteit die maximaal mogelijk is

Gebruikte begrippen in output gap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer