dinsdag 5 mei 2015

Oplevering

OpleveringDe oplevering is het moment waarop het bouwbedrijf de woning daadwerkelijk overdraagt aan de koper. Breder de overdracht aan de opdrachtgever van alles waar deze opdracht toe heeft gegeven om het te vervaardigen.
Gebruikte begrippen in oplevering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer

Begrippen waar oplevering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

uitvoeringsgarantie
  ... een uitvoeringsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat haar cliënt een toegewezen opdracht tot levering van goederen...Lees meer