dinsdag 5 mei 2015

Opgevraagd kapitaal

Opgevraagd kapitaalOnder het opgevraagd kapitaal verstaan we het kapitaal waarvoor een verzoek tot storting aan de houders van niet-volgestorte aandelen is gedaan op grond van een bevoegd genomen besluit.
Gebruikte begrippen in opgevraagd kapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
volgestorte aandelen
  ... volgestorte aandelen zijn aandelen die door een vennootschap zijn uitgegeven en waarbij de nominale waarde van de aandelen volledig is betaald...Lees meer