dinsdag 5 mei 2015

operationele activiteiten

Operationele activiteitenOnder de operationele activiteiten van een bedrijf verstaan we alle handelingen van een bedrijf die op de productie en verkoop van goederen zijn gericht.
Gebruikte begrippen in operationele activiteiten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer