dinsdag 5 mei 2015

open eind clausule/constructie

Open eind clausule/constructieOnder een open eind clausule of openeindconstructie verstaan we een clausule of voorwaarde waardoor de looptijd van de hypotheek inclusief daaraan gekoppelde verzekeringen kunnen worden verlengd.
Gebruikte begrippen in open eind constructie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer