dinsdag 5 mei 2015

open economie

open economieOnder een open economie verstaan we een economie waarbij er eigenlijk geen belemmeringen zijn op het gebied van handel in producten, diensten en geld- en kapitaalverkeer.

Nederland komt vrij goed in de richting van een open economie, maar bijvoorbeeld een land als Noord Korea heeft nog een lange weg te gaan voor er sprake van kan zijn.
Gebruikte begrippen in open economie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kapitaalverkeer
  ... onder kapitaalverkeer verstaan we grensoverschrijdende transacties uit met betrekking tot leningen beleggingen en directe investeringen zoals we die terugvinden...Lees meer