vrijdag 22 mei 2015

ontkoppelen

ontkoppelenOnder ontkoppelen verstaan we het verbreken van de koppeling van de sociale uitkeringen met het minimumloon.  Het zijn typisch van die termen die periodiek opborrelen in de politiek.
Gebruikte begrippen in ontkoppelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

minimumloon
  ... het zogenaamde minimumloon of ook wel het wettelijk minumumloon is het brutoloon per maand dat een werknemer met een leeftijd...Lees meer