dinsdag 12 mei 2015

netto hypotheeklasten

Netto hypotheeklastenOnder de netto hypotheeklasten verstaan we de te betalen lasten aan aflossing plus rente van de hypotheek waarbij fiscaal voordeel in verband met belastingaftrek is meegerekend.