zaterdag 16 mei 2015

nationale rekeningen

Nationale rekeningenDe nationale rekeningen is een door het CBS jaarlijks verzorgd boekhoudkundig stelsel van rekeningen waarmee de Nederlandse economie in kaart wordt gebracht. De nationale rekeningen worden ook wel de nationale boekhouding genoemd.

Deze gegevens van het CBS verschaffen basismateriaal voor de Macroeconomische Verkenning, het Centraal Economisch Plan en de Verkenningen op Middellange Termijn van het Centraal Planbureau.

Ramingen voor een komend jaar of komende jaren worden aangeduid als nationaal budget.
Gebruikte begrippen in nationale boekhouding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
centraal economisch plan
  ... onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Begrippen waar nationale boekhouding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
nationalerekeningen
  ... de nationale rekeningen is een door het cbs jaarlijks verzorgd boekhoudkundig stelsel van rekeningen waarmee de nederlandse economie in...Lees meer
vastkapitaal
  ... onder vast kapitaal verstaan we de kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan dit zijn terreinen fabrieken kantoren en machines...Lees meer