maandag 4 mei 2015

marginale wig

marginale wigOnder de marginale wig verstaan we het verschil tussen een verandering van de arbeidskosten voor de werkgever en de verandering in het nettoloon van de werknemer.

Dit wordt uitgedrukt als een percentage van de verandering van de arbeidskosten.
Gebruikte begrippen in marginale wig


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

nettoloon
  ... onder het nettoloon verstaan we het brutoloon beloning van de productiefactor arbeid na aftrek van belastingen en sociale premies...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer
wig
  ... in de economie verstaan we onder de wig het verschil tussen de totale loonkosten van een persoon en het nettoloon...Lees meer