woensdag 6 mei 2015

Liquiditeitsvernietiging

LiquiditeitsvernietigingMet de term Liquiditeitsvernietiging bedoelt men de verkleining van de liquiditeitenmassa door geldvernietiging en de uitgifte van niet op korte termijn vervallende vermogenstitels.

Indien dit gebeurt in het kader van de kredietbeheersing door de overheid, spreekt men van het afromen van de kapitaalmarkt door de schatkist, hetgeen indirect ook gevolgen kan hebben voor de geldmarkt, waarop De Nederlandsche Bank NV opereert.
Gebruikte begrippen in liquiditeitsvernietiging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
geldvernietiging
  ... geldvernietiging is het tegengestelde van geldschepping en is dus elke handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet afnemen...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer